Am avut un interviu pentru facultate. personal mi-a placut atat de mult incat m-am hotarat sa il public si aici:

Ovidiu Zar?, ziaristul devenit celebru dup? ce a primit din partea pre?edintelui Traian B?sescu apelativul de “g?ozar”, intr? în politic?. Totusi, fostul lider al studen?ilor din ASE nu are de gand s? renun?e la prima sa iubire, jurnalismul de investiga?ie în favoarea politicii. Cum promite el ca le va împaca pe amandou?, care sunt aspira?ile sale în postul vizat ?i care sunt amintirile sale din cariera de jurnalist ve?i citi în cele ce urmeaz?:

· Pentru ce post candida?i?

– Consilier local la sectorul 4, din partea Partidului Conservator.

· Care este motivul care v-a determinat s? candida?i pentru postul de consilier local?

– Sunt unul din genera?ia decre?eilor, care a citit “Arici Pogonici”, care a b?ut CICO ?i a mestecat Gumela. Sunt unul care a înv?tat s? se descurce în via??, în mod onest, prin propriile puteri. Sunt unul din genera?ia aceea care a fost înv??at sa stea în banca sa, s? nu se implice politic. Mama îmi spunea c? “politica e o curv?” si m? pov??uia s? stau deoparte. A?a c? nu m-am implicat politic… Am sperat c? într-o bun? zi, în Romania, valoarea î?i va spune cuvântul. Îns? nu a fost s? fie a?a… Din p?cate! M-am s?turat îns? s? ne conduc? cei care nu-?i pot conduce nici m?car propria familie ?i am decis s? m? implic. Nu mai vreau ca ?i copiii nostri s? traiasc? doar cu speran?a. Ei au nevoie de certitudini.

· De ce a?i ales PC-ul drept partid pe care sa îl reprezenta?i?

– Au contat dou? elemente în alegerea mea. Primul: eu sunt mai conservator din fire. Al doilea: am acceptat s? m? “înregimentez” la sugestia lui Cristian Popescu “Piedone”, un vechi amic de-al meu. El mi-a propus s? fac parte din echipa sa de campanie. Cunoscând felul lui Piedone de a fi ?i faptul c? a fost ?i este unul dintre românii care s-a implicat în via?a social? a urbei, în favoarea oamenilor n?pastui?i, am acceptat, dup? ce m-am consultat cu fetele mele, s? devin conservator “cu acte-n regul?”.

· So?ia v? sustine în decizia luat??

– Bineînteles. F?r? acceptul so?iei ?i al feti?ei mele nu a? fi f?cut acest pas. Am intrunit “consilul de familie”, din care facut parte inclusiv soacra, ?i s-a votat democratic. Eu m-am ab?inut de la vot, dar fetele au votat la unison “pentru”.

· Trece?i de partea cealalt? a baricadei.. Cum comenta?i acest lucru dat fiind scandalul în care a?i fost implicat cu Traian Basescu?

– Depinde cum judecam lucrurile atunci când vorbim despre “cealalt? parte a baricadei”. Dac? un cetatean pasiv, neimplicat în via?a socio-politic?, decide la un moment dat s? se implice în angrenajul numit “adminstra?ie public?”, nu înseamn? c? trece automat “de cealalt? parte a baricadei”. Din punctul meu de vedere “a trece de cealalt? parte a baricadei” înseamn? c? la un moment dat, dupa ce te-ai implicat într-un anumit sistem ?i ai ajuns într-o anumit? pozi?ie, s? tr?dezi a?teptarile celor care te-au sus?inut, doar pentru a obtine un avataj. Dar în acel moment înseamn? c? ti-ai tr?dat inclusiv propriile idealuri care te-au facut s? te implici în respectivul angrenaj. În cazul meu nu o sa trec niciodat? de “cealalt? parte a baricadei”. Pentru c? idealurile sunt tot ceea ce mi-a mai ramas. A?a m-a înv??at bunicul meu, care a fost lupt?tor în rezisten?a anticomunist?. E o chestiune de educa?ie…

· Fiind campanie electoral? fiecare candidat face anumite promisiuni. Ce doriti s? realizati în cazul în care sunte?i ales? Care este promisiunea dumneavoastr? electoral??

Atribu?iile unui consilier local sunt destul de limitate, conform Legii administra?iei publice locale. Un consilier nu are puterea unilateral? de decizie. În cazul consilierilor vorbim despre o echip?. O echip? care propune proiecte ?i care ia decizii cu o anumit? majoritate de voturi. În cazul meu, dac? voi ajunge consilier local, voi l?sa idelogiile de partid la o parte. Voi face doar politica ceta?eanului. M? voi bate ca banul public s? fie cheltuit eficient, s? existe transparen?a banilor cheltui?i. Contribuabilul trebuie s? ?tie cum îi sunt cheltuite taxele ?i impozitele locale. Nu în ultimul rând m? voi implica în promovarea unor proiecte care s? asigure sprijinirea educa?iei, siguran?a cetateanului, cura?enia ?i asigurarea cât mai multor spa?ii verzi.

· Al?turi de Cristian Popescu “Piedone” sunte?i compara?i cu Stan ?i Bran. Care este p?rerea dvs cu privire la acest lucru?

– Compara?i de cine? Dac? judeci simplist, bineîn?eles c? po?i compara tandemul Stan ?i Bran cu Zara ?i Piedone. El gras, eu slab. Îns? nu felul în care ar??i e important. Important e cât ?i mai ales cum gânde?ti.

· Care este sloganul dvs electoral?

– Am conceput dou? sloganuri. Unul este “Voteaz?, copilul t?u conteaz?!”, iar cel?lalt “Rade-i!”. Aceste sloganuri se leaga între ele. Primul se adreseaz? acelui segment de electorat pentru care familia e primordial? ?i care pân? acum nu a pus în balan?? faptul c? votul pe care îl are la îndeman? influen?eaz? în mod direct via?a familiei sale. Vreau ca oamenii s? fie con?tien?i c? prin votul pe care ?i-l exercit? pot influen?a via?a copiilor lor. Cât despre “Rade-i” cred c? b?nui?i ce înseamn?: da-i la o parte din administra?ie pe “dinozauri”, pe corup?i, pe mincino?i ?i pe incapabili.

· Credeti c? etichetarea dat? de Pre?edintele B?sescu v? va asigura popularitatea ?i succesul în alegeri?

– Trebuie s? recunosc c? acel incident mi-a crescut într-o oarecare m?sur? gradul de notorietate. Îns? eu nu doresc s? m? impun prin notorietate. Ci prin valoare. Prin ceea ce am realizat pân? acum, cu munca ?i cu onestitate. Mi-as dori ca lumea s? m? aleag? pentru c? în calitate de student al Academiei de Studii Economice am fost unul dintre liderii studen?ilor în perioada 90-96, pentru c? am fost ?i sunt unul dintre jurnali?tii care au spus lucrurilor pe nume indiferent de riscuri… Din p?cate îns?, în ziua de ast?zi, în societatea româneasc?, unde nu mai exist? o scar? real? a valorilor, notorietatea este mai presus de valoare. A?a c? trebuie s? recunosc c? intr-o mic? m?sur? m? voi folosi ?i de notorietatea rezultat? din incidentul cu Traian B?sescu pentru a avea succes în aceast? competi?ie electoral?. Repet îns?: nu imi doresc ca oamenii s? m? aleag? ca urmare a notoriet??ii pe care am dobandit-o de pe urma incidentului cu Traian B?sescu. Îmi doresc ca numai valoarea s? fie criteriul dup? care eu ?i ceilal?i contracandida?i vor accede în executivul Primariei sectorului 4.

· Ve?i renun?a la jurnalismul de investiga?ie?

Niciodat?. La prima dragoste nu renun?i niciodat?.

· A?i avut regrete în via?a de Jurnalist?

Hohoo… ?i înc? câte! Cred c? la pensie îmi vor trebui mai mult de 1001 de nop?i, cât i-au trebuit Seherezadei, ca s? pot scrie un roman referitor la dezam?girile ?i regretele pe care le-am avut ca jurnalist. S? v? spun care e cea mai mare dezamagire a mea, regretul meu? Acela c? presa nu va fi niciodata una liber?. A fost, este ?i va fi o activitate pur comercial?, în care interesele patriomoniale sunt puse mai presus decât adev?rul. E normal s? fie a?a atâta vreme cât societatea în care tr?im este una mercantil?. ?sta e regretul meu cel mai mare…

· Cum credeti c? ve?i putea împ?ca ?i jurnalismul ?i politica?

– Eu nu voi face, în cazul în care voi fi ales, decât politica cetateanului. Asa c? jurnalismul ?i administra?ia public?, vor fi dou? activita?i complementare, care se vor îmbina perfect. Activitatea mea din administra?ie nu se va interfera cu jurnalistica decât în momentul în care ceta?eanul va trebui s? afle c? interesele sale sunt lezate.

· Au fost momente cruciale în cariera dvs de jurnalist de nvestiga?ie?

– Zeci. Sute. Mii. Fiecare zi din cariera mea de jurnalist, început? în 1990, a insemnat un anumit compromis, facut îns? f?r? a încalca principiile morale dupa care am fost educat. Îns? cel mai mare moment crucial al carierei mele de jurnalist s-a petrecut dup? incidentul în care Traian Basescu m-a catalogat “G?ozar”. La cateva zile dup? ce pre?edintele m-a jignit, i-am trimis o scrisoare deschis?, cu un con?inut destul de acid, trebuie s? recunosc. Ulterior, pentru ca demersul meu a deranjat, am fost dat afar? pe motiv de “restructurarea postului”. Asa e cand spui adev?rul cu voce tare…. Atunci, pentru aproximativ dou? luni de zile nu am mai avut posibilitatea de a mai profesa în domeniul investiga?iilor. Ca s? am din ce tr?i, a trebuit s? accept un post de jurnalist pe domeniul monden. A fost cumplit…. Eram ca un adolescent care suferea pentru c? pierduse prima sa iubire… Ma sim?eam ca unul caruia i se amputaser? mâinile ?i suferea pentru c? nu mai putea scrie… A fost al dracului de greu… Dar a trecut!

ovidiu zara

· În final povestiti o întamplare amuzant? din cariera de jurnalist.

Prin 1996 eram la cotidianul “Tineretul Liber”. În acel an era ?i campania electoral?. Ca ?i acum, ?i atunci am decis s? m? implic în competi?ia electoral? local?. Atunci îns?, de?i aveam numai 27 de ani, am candidat în calitate de independent pentru func?ia de primar al sectorului 4. Fiindc? nu aveam bani, a trebuit s? imi lipesc singur afi?ele. A fost o munc? istovitoare, iar finalul campaniei electorale m-a prins în casa cu cateva mii de afi?e. La un moment dat, termenul alocat campaniei electorale se terminase ?i conform legii nu mai aveam voie s? lipesc afise în locuri publice. Eu, în ciuda interdic?iei legale, am continuat s? lipesc afi?e. Într-una dintre nopti, am fost prins de o patrul? de politie. Pentru a nu fi amendat am cautat s? “impresionez”… Asa c? în discu?ia cu unul dintre politi?ti, i-am spus c? sunt jurnalist, c? nu am bani de amend?. Aflând c? sunt jurnalist, politistul m-a intrebat dac? nu cunosc pe cineva la o gazeta unde sora sa, student? la jurnalistic? în anul întâi, ar putea s? faca practic?. Ca s?-l “înduplec” s? m? cru?e de amend?, i-am spus c? pot aranja ca sora lui sa fac? practic? la cotidianul “Tineretul liber”, unde eram sef la departamentul investiga?ii. Drept mul?umire omul m-a iertat ?i nu mi-a mai dat amenda. La cateva zile dupa acel incident, când deja “uitasem” povestea, m-am trezit c? vine la redac?ie o tanar? ca s? fac? practic?. Era sora politistului. Avea niste ochi naucitori ?i un zambet fermec?tor. Cum am v?zut-o m-am îndr?gostit fulger?tor de ea. Rezultatul “practicii”? Ne-am c?satorit, iar doi ani mai târziu, în 1998, a venit pe lume feti?a noastr?, Alexandra Ana-Maria, iar acum urmeaz? al doilea junior al familiei.