HPIM1179.JPG

De când m? ?tiu, am avut un sim? practic bine pus la punct. M-a influen?at cu siguran?? tata, care, tâmplar fiind, m? lua cu el la diverse lucr?ri înc? de când eram copil?. Ce-i drept, st?team cuminte într-un col? ?i m? jucam cu micile cubule?e t?iate de la scânduri, b?team cuie în lemne (spre disperarea tatei care nu-?i dorea s? stea apoi s? le scoat? din lemn ?i eventual s? le ?i îndrepte),îmi lipeam degetele cu aracet sau prenadez. Era o joac? pentru mine, îns?, în timp, am înv??at lucruri tot mai tehnice, încât reu?esc cu succes s? nu îl mai chem pe tata în vizit? de fiecare data când se rupe / dezlipe?te ceva sau am de montat mobil?…

IMG_3008Ce-i drept, cele mai multe proiecte le-am desf??urat al?turi de tata, la c?su?a de la ?ar?. Defapt, povesteam recent c? am b?tut într-o zi ?i jum?tate, cot la cot cu tata, tavanul la sufragerie ?i apoi parchetul de la camera de deasupra. Pe sc?ri, tata a montat pardoseal? rezistent? la ap?, îns? pe centrul ei vrea s? pun? o travers? cu motive populare. Defapt…ce mai… cam totul a fost montat ?i finisat de tata… având desigur un ajutor de n?dejde… subsemnata.

Aceast? munc? de amenajare a spa?iului de locuit este întotdeauna o provocare creativ?. De aceea îmi place atât de mult s? o practic. De obicei îmi confec?ionez obiecte mici….cum ar fi dul?pioare sau sert?ra?e, îns? la casa mea….visez la lucruri mari, complicate. Ce-i drept…tata e cu mine ?i nu m? va l?sa s? le fac singur?, îns? nimic nu se compar? cu momentele în care spui “sunt f?cute de mine”.

Trebuie totu?i s? ?ii minte anumi?i pa?i atunci când vrei s? te apuci s? faci ceva în cas?…de tipul DIY.

  1. F?-?i planul în minte. Ce vrei s? faci? Cum vrei s? arate? Strânge un board pe Pinterest cu ideile care se potrivesc cu proiectul t?u. Po?i s? cercetezi ?i pagina de Facebook Diego România. Are o mul?ime de idei frumoase de amenajare.

  2. Documenteaz?-te. Caut? informa?ii despre cum se fac aceste proiecte. Întreab? speciali?tii despre mici detalii care fac diferen?a. Sunt ?i o mul?ime de tutoriale pe net despre cum se pune parchetul laminat sau tapetul.

  3. M?soar?. M?soar? de înc? 5 ori. Asigur?-te c? ai spa?iul necesar pentru proiectul t?u ?i c? nu î?i aglomerezi prea mult înc?perea. M?soar? fiecare col?isor ?i material necesar. F?-?i ?i un desen dac? este nevoie. Mie mi se pare atât de util.

  4. Fii atent la armonia culorilor ?i la stil. Nim?nui nu-i place replica “st? ca nuca în perete”. Totul trebuie s? aib? un sens. Regânde?te întreg proiectul, îns? în culori.

  5. Achizi?ioneaz? produse de calitate. Verific? materialele ?i evident ustensilele necesare proiectului. Dac? ai ?i un card de fidelitate po?i primi o mul?ime de reduceri avantajoase. Iar dac?, s? spunem, c? nu e?ti sigur pe alegerile tale, la Diego po?i beneficia de serviciul de Consiliere profesional?.

Picture 094Odat? urma?i pa?ii ace?tia… sunt sigur? c? proiectele î?i vor ie?i perfect pân? la cel mai mic detaliu… pentru c?, sincer? s? fiu, documentarea este cheia succesului.

Eu sunt înc? la primele dou? puncte pân? când voi avea un loc al meu, un loc în care s? îmi pun în practic? ideile. Sper totu?i s? g?se?ti utile sfaturile mele ?i s? îmi trimi?i poze cu proectele tale DIY.
Material redactat în cadrul Spring Superblog 2016