Trist! Foarte trist!…Un om deosebit…nu ma asteptam…mi-ar fi placut sa predea si la mine la facultate… http://www.pruteanu.ro/

Wikipedia spune despre el:

George-Mihail Pruteanu (15 decembrie 1947, Bu?ti – d. 27 martie 2008, Bu?ti) a fost un profesor universitar, politician ?i critic literar român.

Tat?l lui, Paul Pruteanu, a fost medic ?i profesor universitar, cercetând istoria medicinii din Moldova. Mama lui, Sofia Pruteanu, a fost func?ionar?. George Pruteanu a studiat literatura la universit??ile din Ia?i ?i Bu?ti, ob?inând ulterior un at în filosofie. Începând cu anul 1972, el a scris articole ?i eseuri pentru diverse reviste literare, ca de exemplu Convorbiri literare, Cronica, România literar?, Contemporanul.

Dup? Revolu?ia din anul 1989, a continuat s? lucreze ca jurnalist ?i critic literar pentru reviste/ziare ca Expres, Evenimentul Zilei, Dilema. Între 1995 ?i 1999, el a fost realizatorul unui program zilnic de 5 minute despre folosirea corect? a limbii române (“Doar o vorb? s?-?i mai spun”), care a fost prezentat mai întâi la Tele 7 ABC (1995), apoi la ProTV (1995-1996), iar ulterior, cu denumirea “Doar o vorb? s??-i mai spun”, la TVR1 (1997-1999 ?i din nou în 2006). Rubric? de cronic? literar? în Dilema. Rubrica Veto (publicistic? pe teme cultural-politice) în Curentul.

În 1996 a fost ales ca senator de Constan?a al Partidului Na?ional ??r?nesc Cre?tin Democrat în Senatul României, dar a demisionat în 1998. În 2000 a fost ales din nou, de aceast? dat? în Bistri?a-N?s?ud ca membru al Partidului Social Democrat. În 2003, a demisionat din PSD ?i s-a al?turat Partidului România Mare, candidând pentru Senat din partea Sucevei.

Pruteanu a introdus un proiect de lege în 1997, devenit cunoscut ca “Legea Pruteanu”, care cere ca toate textele publice (inclusiv reclamele) în limbi str?ine s? con?in? ?i traducerea în român?. Legea (500/2004) a fost adoptat? de parlament ?i promulgat? de pre?edintele Ion Iliescu în 2004, într-o variant? modificat?, care nu con?ine sanc?iunile prev?zute în proiectul ini?ial.

Pruteanu era de asemenea critic fa?? de industria mediatic? de divertisment din România, în special referitor la programele de calitate sc?zut? ?i la manele, pe care el le-a numit “un gunoi”.

George Pruteanu a decedat la 27 martie 2008 la Bu?ti, în urma unui infarct miocardic.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/c/c7/Geogre_Pruteanu.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Domnezeu sa-l odihneasca in pace!